ควายป่าเป็นเหยื่อเสือโคร่ง
ตำนานพลซุ่มยิงนาวิกโยธินสหรัฐ
ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี