มดเพชฌฆาต

มดเพชฌฆาต มดบูลด็อก แห่งออสเตรเลียและแทสเมเนีย(แทสเมเนีย เป็นรัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย )เป็นมดที่มีนิสัยก้าวร้าว ดุร้ายมากจนได้รับการบันทึกจาก

มดเพชฌฆาต

มดบูลด็อก (bulldog ants) “

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส ( Guinness World Record ) ว่า

เป็นมดที่อันตรายที่สุดโลก

มดบูลด็อก เป็นเครือญาติกับมดคันไฟ

มันมีสายตาอันเยี่ยมยอด มดงานของมด

ชนิดนี้ถึงกับกระโดดเข้าใส่มนุษย์ผู้บุกรุก

มดบูลด็อก สื่อสาร ทักทาย และป้องกันตัว

ด้วยสารเคมีเช่นเดียวกับมดชนิดอื่นๆ

เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวลำตัวถึง 4 ซม.

มดชนิดนี้มักจะกัดและต่อยพร้อมกันในทีเดียว

กรามที่แข็งแรงของมันจะตัดเนื้อเหยื่อเป็นรอยผ่าแย

แล้วเจ้ามดก็จะฉีดกรดฟอร์มิกเข้าไปในรอยแผล

โดยฉีดออกมาจากส่วนของท้องที่ดัดแปลงมาจาก

อวัยวะที่ใช้ในการวางไข่

พิษที่ต่อยนี้ร้ายแรงพอกับพิษของตัวต่อ

แต่ทว่ารอยกัดเพียง 30 รอยของเจ้ามดชนิดนี้สามารถทำให้คนเราเสียชีวิตได้ โดยพิษจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดก่อน จากนั้นจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด

มดมีวิวัฒนาการมานานกว่า 140 ล้านปีแล้ว

จากซากฟอสซิลที่ค้นพบเผยให้เห็นว่า มดบูลด็อกครั้งหนึ่งเคยมีอยู่แพร่กระจายในที่ต่างๆทั่วโลก แต่ในปัจจุบันนี้จะพบได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น