กรีนอีกัวน่า

กรีนอีกัวน่า ทุกสารคดีใหม่ๆ เรื่องราวของสัตว์โลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวบรวมแบบเจาะลึก ทั้งภาพ คลิป และเสียงคมชัด อัพเดตกันสดๆทุกๆวัน

กรีนอีกัวน่า

กิ้งก่าตัวเขียว

กรีนอีกัวน่าเป็นกิ้งก่าที่ได้รับความนิยมมากในสมัยหนึ่ง      แต่มาสมัยนี้กรีนอีกัวน่ากับได้รับความสนใจลดลงจนน่าเสียดาย อาจจะเป็นที่อีกัวน่ามีขนาด

ตัวที่ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับบางคนที่ไม่พร้อมอีกัวน่าอาจเป็นภาระที่หนักสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ อีกัวน่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 180 ฃม. ( ขนาดรวมหาง ) ฉะนั้นพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ลักษณะทั่วไป
เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ สีเขียว หัวโตมีหนามแหลมคล้ายหวีอยู่แนวกลางของลำตัว ซึ่งหนามนี้จะเห็นได้ชัดที่สุด ตั้งแต่ตรงคอไปถึงหาง บริเวณลำ

คอมีปุ่มกลมขนาดใหญ่ ใต้คอมีเหนียงขรุขระขนาดใหญ่ ตัวผู้ตัวโต มีหัวโตและมีแผงหนามชัดเจนกว่าตัวเมีย ufabet net

ถิ่นอาศัย, อาหาร
มีถิ่นอาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้
กรีนอีกัวน่ากินแมลง พืชผักเป็นอาหาร

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
ชอบอยู่ในป่าร้อนชื้น ชอบไต่ไปตามกิ่งไม้หรือขอนไม้ บางครั้งไต่ได้อย่างรวดเร็วไปตามพุ่มไม้และอาจลงน้ำได้เป็นบางครั้ง เมื่อยังเล็กจะกินเฉพาะ

แมลง แต่พอโตเต็มวัยแล้วจะกินพืชเป็นหลัก
กรีนอีกัวน่าวางไข่ครั้งละ 20-40 ฟอง ต่อ ครั้ง ระยะฟักไข่นาน 10-15 สัปดาห์

กรีนอีกัวน่าพบมากที่ประเทศแถบอเมริกากลางและใต้ตอนบน เช่น บราซิล เอลซัลวาดอร์ แม็กซิโก กัวเตมาลา เป็นต้น อายุของกรีนอีกัวน่า

โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10-15 ปี ในสถานที่เลี้ยง อีกัวน่าเป็นสัตว์กินพืชผักต่างๆ เช่น ผักกาดหอม ผักบุ้ง กวางตุ้ง แครอท ใบยอ ใบชบา ใบหม่อนและ พืชผักที่มีสีเขียวต่างๆ เราควรสลับอาหารเพื่อที่อีกัวน่าจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

และนานครั้งควรเสริมพืชตระกูลถั่วให้เสริมเพือเพิ่มโปรตินให้แก่อีกัวน่าของเราและเสริมแคลเฃียมผงหรือกระดองปลาหมึกเพื่อ

ป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ไม่ควรให้อีกัวน่ากินเนื้อสัตว์เพราะระบบย่อยอีกัวน่าไม่สามารถย่อยเนื้อสัตว์ได้ อาจเป็นเหตุให้อีกัวน่าตายได้