เดือน: มีนาคม 2020

ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา ช้างแอฟริกา หรือ ช้างแอฟริกัน (อังกฤษ: Afri